TAMARA MAJOS
POMAGAM TYM,KTÓRZY CHCĄ POZNAĆ MOŻLIWOŚCI SWOJEGO MÓZGU,DZIĘKI TEMU PANOWAĆ NAD EMOCJAMI, UMIEJĘTNIE PODEJMOWAĆ DECYZJE,ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY 
I OSIĄGAĆ ZAMIERZONE CELE.

MÓZG STRESOODPORNY

CZYLI

jak opanowywać nieprzydatne reakcje : unikanie, rozpamiętywanie, lęk, jak osiągnąć koncentrację, jak odzyskać poczucie kontroli

nimble_asset_about_one

STRES

EMOCJE

KONCENTRACJA

KRYZYS

Stres jest nieodłącznym elementem życia, ale to nie znaczy, że mamy się mu bezwolnie poddawać. Pomogę Ci zaprzyjaźnić się ze stresem, zrobić z niego swojego sprzymierzeńca.

Wyrażają stosunek człowieka do innych osób, rzeczy, zjawisk, do siebie, swojego organizmu lub własnego działania. Mają funkcję informacyjną, motywującą do działania i energetyzującą, a więc nadają dynamikę i kierunek przeżyciom i zachowaniom.

Koncentracja uwagi to skupienie na myślach, emocjach i wywołanych przez nie reakcjach organizmu. Dla osiągnięcia koncentracji potrzebujemy uważności

Kryzys jest wynikiem trudności w osiąganiu
celów życiowych, przeszkód, które wydają się
ludziom nie do pokonania na drodze
zwyczajowych wyborów i zachowań.