Branding a emocje

Czy emocje mają wpływ na budowanie marki ?

Branding czyli marka, a budowanie marki to lojalność, a lojalność to emocje . Jak budujemy  markę ? Na przekonaniach, przynależności i tworzeniu legendy. Jak myślisz czy emocję mają wpływ na te trzy aspekty? Zastanówmy się

PRZEKONANIE –  aby zbudować wartość marki należy wprowadzić strategię skupiającą się na  kliencie, na strategii , która będzie podtrzymywała dobry kontakt emocjonalny klienta z Twoją firmą. Działalność marketingowa Twojej firmy powinna łączyć przekonania konsumentów na własny temat z trwałą wiarą w markę.

DUMA – jest to kluczowa emocja, Twój klient poszukuje marki, która  potwierdza i wzbogaca jego tożsamość

PRZYNALEŻNOŚĆ nadanie odpowiedniego statusu umożliwiającego klientowi identyfikację społeczną

NADZIEJA – a jest kluczową emocją dla tych klientów, którzy postrzegają markę w kategoriach przynależności do jakiejś grupy. Wartość Twojej marki, która pielęgnuje i potwierdza Twoją tożsamość nie da się przecenić.  

TWORZENIE LEGENDY efektywna legenda ukształtuje więź pomiędzy konsumentem a twoją marka., która posiadł już wyraźną osobowość, z którą klient może się utożsamiać

ROZCZAROWANIE  pojawia się, gdy Twój klient zorientuje się, że  Twoja marka , która zaakceptowali i traktowali niczym drogowskaz, nie zasługuje na szacunek .