KRYZYS

Kryzys pochodzi od od greckiego słowa krisis oznaczającego walkę, punkt zwrotnym zazwyczaj wiąże się z podejmowaniem decyzji , wyborem czy przełomem. Kryzys może być trudny, ale nie musi być wcale zły. Kryzys może być zwrotem w  dobrą stronę.

Kryzys jest to specyficzna reakcja człowiek a na zderzenie z trudną sytuacja.  W coachingu kryzys oznacza informację i jest traktowany jak wskazówka, że coś poszło nie tak. 

Wyróżniamy cztery rodzaje kryzysów:  rozwojowe, sytuacyjne, środowiskowe,egzystencjalne.

 

 

KRYZYSY ROZWOJOWE
KRYZYSY SYTUACYJNE
KRYZYSY ŚRODOWISKOWE
KRYZYSY EGZYSTENCJALNE

Kryzysy rozwojowe zachodzą w toku rozwoju człowieka. Sato sytuacje powodujące zmianę w dotychczasowym życiu- prowadzą do silnych reakcji emocjonalnych. Kryzysy te są związane z rozwojem człowieka, który przechodzi przez naturalne fazy dzieciństwa, adolescencji , dojrzałości aż do starości. Każdy wiem ma swoje rozterki , a przejście z jednego etapu do drugiego jest trudne. Mogą wtedy pojawić się kryzysy. Np. reakcja na urodzenie dziecka, podjęcie nowej pracy, przejście na emeryturę itp. 

Kryzysy sytuacyjne, to wszystkie nagłe sytuacje, które powodują, że wydaje nam się , że świat wywraca się do gory nogami. Np. wypadek , choroba, rozwód, zdrada partnera, utrata pracy, pożar, itp.  Kryzys sytuacyjny jest spowodowany takimi okolicznościami, na nktóre nie mamy żadnego wpływu i które sa poza naszą kontrolą. Zazwyczaj zaburza poczucie bezpieczeństwa.

Kryzysy środowiskowe dotyczą większej grupy osób .Dochodzi do nich na skutek kataklizmów i katastrof naturalnych takich jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, epidemia. 

Kryzysy egzystencjalne  dotyczą wewnętrznych konfliktów, często moralnych i powiązanych z wyznawanymi wartościami. takimi jak poczucie sensu życia, osiągniecie celów życiowych, samorealizacja. Objawiają się  poczuciem utraty sensu życia, bezcelowości. Niekiedy są związane z określonymi momentami życia jak np. kryzys wieku średniego. 

COACHING KRYZYSOWY