tamara@tamara.majos.pl

COACHING KRYZYSOWY

Zarządzaj swoimi emocjami

Kryzysy z jakimi możesz się do mnie zgłosić

1.Kryzys związany z brakiem informacji i/lub kompetencji
(np. nie wiemy jaką wybrać drogę życiową itp.)

2. Spodziewany przełom życiowy
(np. zmiana szkoły, pracy, zawarcie małżeństwa, przybycie nowego członka np.
dziecko, chory krewny itp.)

3. Stan urazowy
(powstaje w wyniku nieoczekiwanych sytuacji stresowych np. gwałt, napad, nagła
śmierć lub utrata pracy, samobójstwo w rodzinie, nagła choroba)

4. Kryzys związany z dojrzewaniem/rozwojem
(punkty krytyczne w rozwoju, problemy związane z zależnością, konfliktem wartości,
tożsamością płciową itp.)